Veel mensen
hebben een geheim!
En zoŽn geheim
wordt vaak verzwegen.
Eenvoudig weg niet voor te stellen.
Vaak niets mee te beginnen.
Met dat gevoel.
ja diep van binnen!

Maar geheimen zie ik,
in de wereld om mij heen,
die wij niet meer zien
of vaak verzwijgen.
Vaak worden jongens,
in het geheim toch opgevoedt,
met cowboy en soldaatje spelen.
De wapens dan verheerlijkt toch en met!

En zo wordt dan de basis
van het geheim hier neergezet.
Dus verraad ik het,
HET GEHEIM,
En leid je naar dat 3e wereldland!
En al die dingen die ik zie
Ze raken mij,
en drop ze in mijn poezie!

Kindsoldaten?
Het wordt eens tijd,
om daarover te praten


Met mijn gesloten ogen,
probeer ik na te bootsen.
In een wereld zonder dromen,
zie ik mezelf met wapens lopen!
Nooit eerder aan gedacht;
hoe dit alles is gekomen!
Mijn lot was al besloten,
voordat ik kon gaan lopen.

Meer machine dan een mens,
ken bij het doden echt geen grens.
Nooit eerder in dit leven
kon ik hopen in mijn dromen!
Mijn ouders stel ik dus de vraag;
konden jullie dit voorkomen?
Helaas is dat te laat,
want die zijn al doodgeschoten!

De angst op hun gezicht
staan in mijn hoofd gegrift!
Die dodelijke blik;
ben voor de dood zo bang!
De vreselijkste dingen;
Ja, die zie en hoor ik daar!
Maar om te overleven,
word ik zo een moordenaar?

Chorus: (2x)
Elk dag dat ik vecht,
Is dat nu mijn  recht?
Niemand die wat zegt!
T'is tijd om wat te zeggen;
dus ik strijd voor kinderrechten!

Ik doe de ogen open,
en kan het niet geloven!
Want velen om mij heen,
zijn met anderen mee gelopen,
hun toekomst maar verkloten,
om aandacht dan te scoren.
Ze vinden het nu cool,
om te leven zonder doel.

Ze hebben wel gevoel,
maar zien ze wat ik voel?
Ze ontvangen de verwarring;
zien mensen maar krioelen.
Ze weten eigenlijk niet;
wat anderen nou bedoelen!
Maar het wordt nu echt eens tijd,
dat dit wordt veranderd!

We moeten samen zorgen,
voor de mensen die ik zie;
ze lijden in mijn dromen.
En  samen durven hopen,
dat de vrede van toekomst,
voor elk kind gaat komen!
dat de vrede van toekomst,
voor elk kind gaat komen!


Chorus: (2x)
Elk dag dat ik vecht,
Is dat nu mijn  recht?
Niemand die wat zegt!

T' is tijd om wat te zeggen;
dus ik strijd voor kinderrechten!

Chorus: (2x)
Met KidzWise die wat zegt,
strijd ik voor dit recht!
KidzWise, die wat zegt,
strijd ik voor dit recht!

Dus het is tijd om wat te zeggen,
Dus wij strijden voor kinder rechten!

Made by Turboglad

"KIndsoldaten"